Påskbergets Förskola

Barnkonventionen

Sedan januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter - Barnkonventionen - lag i Sverige. Förskolan ska arbeta utifrån ett barnrättsbaserat synsätt. Det innebär en helhetssyn på barnets rättigheter, med betoning på att stödja barnets egna styrkor och resurser. 

 

Adress

Danska Vägen 11

432 51 Varberg

 

 

 

 

Telefon

Pärlan : 0760-294742

Snäckan : 0760-214753

Böljan : 0760-089314

Musslan : 0760-072339

Kontoret: 0760-225419 

E-mail

forskolan@paskberget.se

 

 

 

 

 

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30