Påskbergets Förskola

Hållbar Utveckling

Hållbar utveckling kan enligt en tidig definition från Brundtlandrapporten (1987) beskrivas som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Det handlar med andra ord om hur vi vill leva våra liv tillsammans nu och i framtiden. I förskolans läroplan (Lpfö -18) betonas vikten av att låta en positiv framtidstro prägla utbildningen. För oss innebär det att ge barnen möjligheter att tillägna sig grundläggande kunskaper, värderingar och beteenden som skapar handlingskompetens att möta framtiden. Hållbar utveckling är ett samlingsbegrepp för de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför.

 

 

Adress

Danska Vägen 11

432 51 Varberg

 

 

 

 

Telefon

Pärlan : 0760-294742

Snäckan : 0760-214753

Böljan : 0760-089314

Musslan : 0760-072339

Kontoret: 0760-225419 

E-mail

forskolan@paskberget.se

 

 

 

 

 

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30