Påskbergets Förskola

Ekologisk hållbarhet

Den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling handlar om alla jordens ekosystem samt hur vi kan vårda och använda naturresurser på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. I förskolan kan vi arbeta med att väcka intresse och nyfikenhet kring alla de spännande processer som finns i naturen runt omkring oss. Kunskaper om kretslopp, odling, växter och djurs olika levnadsförhållanden kan bidra med erfarenheter som går att koppla till globala strukturer och frågeställningar kring hur vi förvaltar vår jord. Genom att ge barn tid att utforska och som pedagog vara medforskare kan vi tillsammans lära oss nya sätt att relatera till vår  natur och omgivning

Adress

Danska Vägen 11

432 51 Varberg

 

 

 

 

Telefon

Pärlan : 0760-294742

Snäckan : 0760-214753

Böljan : 0760-089314

Musslan : 0760-072339

Kontoret: 0760-225419 

E-mail

forskolan@paskberget.se

 

 

 

 

 

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30