Påskbergets Förskola

Ekonomisk hållbarhet

Den definition av ekonomisk hållbarhet som vi har valt att tillämpa innebär att sträva mot en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. I förskolan innebär det att tillsammans med barnen reflektera kring hur vi använder våra resurser, återvinner och återanvänder material. Barnets individuella delaktighet och ansvar kan öka successivt genom det förhållningssätt vi tillämpar i förhållande till miljö, saker och material som vi gemensamt ska vårda och ta hand om. Vid inköp är det viktigt att se till materialets hållbarhet ur flera aspekter såsom livslängd, miljöpåverkan och cirkularitet.

Adress

Danska Vägen 11

432 51 Varberg

 

 

 

 

Telefon

Pärlan : 0760-294742

Snäckan : 0760-214753

Böljan : 0760-089314

Musslan : 0760-072339

Kontoret: 0760-225419 

E-mail

forskolan@paskberget.se

 

 

 

 

 

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30