Påskbergets Förskola

Livärdig förskola

Övergripande målsättning för vår förskola är att erbjuda en likvärdig utbildning för alla barn. Det handlar om alla barns rätt att lära utifrån sina förutsättningar genom att erbjuda en utbildning och undervisning som stödjer alla barn oavsett vem de är och vem de möter. Vi delar in den övergripande visionen i fem områden som innefattar barns delaktighet och inflytande, tillgänglighet, kommunikation, lika rättigheter och möjligheter samt trygghet och omsorg. Grundläggande för vår utbildning är att vi översätter likvärdighetsbegreppet till det som alla barn har rätt till. För oss innebär det att alla barn ska få tillgång till professionella pedagoger, god undervisning och stimulerande lärmiljöer.

 

 

 

Adress

Danska Vägen 11

432 51 Varberg

 

 

 

 

Telefon

Pärlan : 0760-294742

Snäckan : 0760-214753

Böljan : 0760-089314

Musslan : 0760-072339

Kontoret: 0760-225419 

E-mail

forskolan@paskberget.se

 

 

 

 

 

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30