Påskbergets Förskola

Projekt och fokusområde

Projekt

Ett projektinriktat arbetssätt innebär att barn och pedagoger tillsammans kan utforska ämnen som fascinerar och utmanar. Genom att observera och vara nyfikna på barnens intressen kan pedagoger fånga upp frågor, tankar och idéer som leder till korta eller långvariga projekt. Barn lär i ett socialt sammanhang och i nära interaktion med andra människor och är själva medskapare av sin egen kunskap. Vi arbetar i mindre grupper för att barnen ska få möjlighet att bli delaktiga i sitt eget lärande och få inflytande över sin utbildning. Genom dokumentation får vi syn på lärprocesser och kan låta barnens nya frågor och kunskaper leda projektet vidare.

Fokusområden

Med syfte att säkerställa att utbildningen omfattar läroplanens samtliga strävansmål arbetar vi systematiskt under året med olika fokusområden. För att möjliggöra progression ska barnens nuvarande kunnande ligga till grund för vad vi vill att barnen ska utveckla och lära sig. Våra fokusområden är normer, värden och barns integritet, matematik, språk och kommunikation, digital kompetens, estetik och motorik samt barns inflytande och delaktighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adress

Danska Vägen 11

432 51 Varberg

 

 

 

 

Telefon

Pärlan : 0760-294742

Snäckan : 0760-214753

Böljan : 0760-089314

Musslan : 0760-072339

Kontoret: 0760-225419 

E-mail

forskolan@paskberget.se

 

 

 

 

 

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30